Gazificare ...


Cînd vine vorba de instalații de gaze naturale trebuie respectate anumite norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Instalațiile gaze naturale ...
slide1

Arhitectura


Lucrările de proiectare reprezintă un detaliu foarte important înainte de a efectua construcția unui obiectiv . Aceste lucrări reprezintă un plan de investiții și ar fi absurd să investiți banii în ceva ...
slide2

Geodezie și Topografie


Geodezia reprezintă una din cele mai vechi științe , apărute ca răspuns la nevoile de producție a activității umane. La începuturile sale ea asigura în special construcțiile civile,militare,de agricultură ...
slide3

Instalații de alimentare cu apă și canalizare


În viaţa de zi cu zi, folosim apa potabilă pentru diverse activităţi: spălatul vaselor, al hainelor, igiena personală etc. Odată utilizată, apa devine murdară. Sistemul de canalizare este folosit pentru colectarea ...
slide4

Terasamente și lucrări de teren


Lucrările de terasamente se referă la operațiuni legate de excavatii și acoperiri cu pămînt, efectuate pentru pregatirea fundațiilor de clădiri, in construcția canalelor sau a căilor ferate ...
slide5

Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor


Despre protecția construcțiilor și a utilajelor...
slide6

Executarea construcțiilor


Tehnologia construcţiilor reprezintă prin sine un complex de procese realizate în succesiune in timp şi spaţiu cu utilizarea materialelor de construcţie, semifabricatelor şi construcţiilor cu scopul transformării ...
slide7

Institutul de Proiectări "Gazproiect" SA , cine suntem Noi ?

Suntem o societate cu o experiență mai mare de 20 de ani, licențiați în proiectări de gazificare, geodezie, topografie, în arhitectură, alimentare cu apă și canalizare, instalații și rețele de încălzire, ventilare și climatizare, instalații electrice, instalații de proiectare, telecomunicații si de automatizare.

 • Obiectivul strategic al intreprinderii este de a asigura servicii de bună calitate la prețuri de competiție în conformitate cu standardele europene, cu legislația și cerințele clientului , fie persoană juridică sau fizică.
 • Ofertele noastre sunt complexe și adaptate fiecărui proiect în parte. Vă stăm la dispoziție cu un personal calificat pentru îmbunătățirea calității tuturor construcțiilor desfășurate de dumneavoastră ca client.
 • O particularitate a serviciilor prestate este aceia ca de la prima prezentare pînă la ultima activitate, fiecare proiect este supravegheat și controlat cu deosebită atenție.

 • Prin ce se deosebește IP"Gazproiect"SA de alte întreprinderi din acest domeniu ?
  1. IP"Gazproiect"SA efectuează orice serviciu din toată gama de servicii în domeniul proiectării, iar întreprinderile și firmele mici efectuează doar unele servicii specializate.

  2. Toate lucrările care se îndeplinesc la IP"Gazproiect"SA se păstrează în arhivă pînă la 25 de ani, iar în firmele mici în caz de necesitate e posibil să plătiți din nou pentru efectuarea aceluiași proiect.

  3. IP"Gazproiect"SA are un staj mare (peste 20 ani) și la noi lucrează profesioniști cu un staj de (25-30) ani în comparație cu alte întreprinderi.

  4. Întreprinderea noastră lucrează calitativ și ia responsabilitatea asupra fiecărui proiect executat.

  5. Firmele din acest domeniu se lansează și se închid, dar noi vom fi mereu.

  Partenerul principal al IP"Gazproiect"SA este compania "Amber-Term" - liderul autohton care oferă o gamă completă de servicii de selecție a echipamentelor pentru:
  - incălzire,
  - condiționare,
  - apeduct și canalizare


  IP"Gazproiect"SA a efectuat practic 80% din toate lucrările de gazificare pe teritoriul Republicii Moldova
  Republica Moldova, Chisinau str.Vadul lui Voda,68