Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei este apa. Avînd în vedere importanţa vitală permanentă a prezenţei apei potabile atît pentru procesele fiziologice, biochimice, etc. ce au loc în organismul uman, cît şi pentru necesităţile igienice şi menajere.

Alimentaţia populaţiei cu apă potabilă şi în cantităţi suficiente trebuie să fie una din obiectivele strategice în politica şi acţiunile statului pentru sănătatea acesteia. Totodată, desfășurînd măsuri eficiente în profilaxia maladiilor condiţionate de apă.

La fel de importantă este şi problema necesității canalizării localităţilor, ambele probleme urmînd a fi soluţionate concomitent, deoarece construcţia doar a sistemelor de alimentare cu apă mărește volumul de ape nepotabile. Or, lipsa colectării şi epurării acestora duce la poluarea apelor de suprafaţă şi celor subterane.

Din numărul total de 1 632 localităţi din Republica Moldova, în prezent dispun de sisteme de alimentare cu apă potabilă 1 055 localităţi, inclusiv 3 municipii, 52 oraşe (100%) şi 1 000 localităţi rurale, reprezentînd 61,3% din numărul total al acestora.

În prezent, 623 localităţi dispun de reţele de canalizare publică, inclusiv: 3 municipii, 52 oraşe, 565 localităţi rurale. Sistemul comunal de canalizare a apelor poluate a localităţilor din Republica Moldova este alcătuit din 464 staţii de epurare, 557 staţii de pompare şi reţele de canalizare cu lungimea totală de 2 966 km. Din volumul total al apelor poluate evacuate în anul 2010, 585 mil. m³ au fost convenţional pure (fără epurare), iar 116 mil. m³ au fost normativ epurate.

În sfera instalațiilor rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, IP “Gazproiect” SA oferă urmatoarele servicii de proiectare :
  • • sisteme interioare;
  • • sisteme exterioare;
  • • instalații de epurare.

Exemple de lucrări :

alimentare și canalizare Gazproiect
alimentare și canalizare Gazproiect