Alimentarea cu gaze
Cînd vorbim de instalații de gaze naturale trebuie respectate anumite norme tehnice pentru proiectarea, executarea și exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale. Instalațiile de gaze naturale efectuează legatură între branșamentul furnizorului local de gaze naturale și locuința Dumneavoastră, și anume locul în care montați utilajele consumatoare de gaze.

Atunci cînd doriți să achiziționați instalații gaze naturale, este nevoie de o firmă specializată și autorizată care să proiecteze și să execute montarea sistemului respectiv. În acest sens IP “Gazproiect” SA oferă servicii de proiectare și executare a instalațiilor noi, schimbări în proiecte, re-nominalizări și separări ale instalațiilor de utilizare, verificare și revizie periodică, intervenții rapide în caz de defecțiuni asupra oricăror instalații gaze naturale, montare detectoare de gaze.

Toate aceste servicii sunt oferite consumatorilor de gaze naturale, atît persoanelor fizice, cît și persoanelor juridice, asociații de proprietari, etc.

IP"Gazproiect"SA oferă servicii în sfera de instalații și rețele de alimentare cu gaze:
  • - instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiune joasă și medie;
  • - instalații și rețele de alimentare cu gaze cu presiune înaltă;
  • - sisteme și instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere și lichefiate;
  • - instalații și gazoducte magistrale (inclusive și cu gaze comprimate);
  • - instalații și rețele cu presiune sub 1,6 MPa (gaze lichefiate).

Realizarea programelor de gazificare se efectuează în conformitate cu schemele regionale generale de alimentare cu gaze și gazificare, precum și planurilor-grafice de efectuare a programelor de gazificare. Planurile-grafice conțin o suită de lucrări și termenii lor de realizare atît din partea întreprinderii, cît și din partea conducerii.

Exemple de lucrări :

alimentare gaze , Gazproiect

alimentare gaze , Gazproiect

alimentare gaze , Gazproiect