Executarea construcțiilor

Tehnologia construcţiilor reprezintă prin sine un complex de procese realizate în succesiune în timp şi spaţiu cu utilizarea materialelor de construcţie, semifabricatelor şi construcţiilor cu scopul transformării lor în producţie de construcţie gata: clădiri şi complexe de clădiri. Proceselor de construcţie însumează în sine procesele fizice, chimice şi fizico-chimice.

Sub executarea clădirilor şi edificiilor noi se înţelege realizarea lor pe şantiere noi, în condiţii climaterice şi geologice noi după proiectul adoptat în ordinea respectivă. Sub reconstrucţia clădirilor se înţelege remodificarea parţială sau totală a obiectelor existente cu modificarea sau schimbarea utilajului tehnologic ce duce la majorarea coeficienţilor tehnico-economici şi îmbunătăţirea condiţiilor de lucru.

Procesele de modificare tehnologică şi tehnică a întreprinderilor existente constau în schimbarea fundaţiilor pentru instalarea utilajelor tehnologice noi, consolidarea construcţiilor, modernizarea comunicaţiilor cu scopul majorării volumului de producţie gata, îmbunătăţirea calităţii ei, creşterea productivităţii muncii, etc.

Procesele de construcţie se numesc procesele de producere executate în limitele şantierului de construcţie (excavarea solului, montarea construcţiilor, executarea hidroizolaţiilor).

În orice proces de construcţie se utilizează:
- materiale de construcţie;
- semifabricate (betoane, mortare);
- elemente de construcţie;
- construcţii (coloane, grinzi, ferme).

Cu ajutorul mijloacelor de muncă (maşini de construcţie, instrumente şi mecanisme) muncitorii prelucrează şi pre asamblează obiecte de muncă.

Cantitatea producţiei de construcţie obţinute se măsoară în unităţile respective: bucăţi, m², m³ , etc. Calitatea producţiei trebuie să corespundă cerinţelor determinate în proiect. Clasificarea proceselor de construcţie se desfășoară în dependență de anumite criterii, după cum urmează:

1. Complexitatea executării:
a) operaţii de lucru;
b) proces simplu;
c) proces complex.

a) Operaţia de lucru se numeşte elementul tehnologic omogen şi organizaţional imparţiabil a unui proces de construcţie care asigură realizarea producţiei primare. Operaţia este executată de componenţa permanentă a lucrătorilor (un muncitor sau o brigadă).
b) Proces simplu se numeşte combinarea operaţiilor de lucru tehnologic legate (montarea blocurilor, panourilor de planşeu) și executate de o brigadă.
c) Proces complex se numeşte combinarea proceselor simple situate în legături tehnologice și organizaţionale şi finalizat cu producţia gata (executarea construcţiilor monolite din beton armat).

2. Criterii tehnologice:
a) procesele pregătitoare sunt destinate pentru executarea semifabricatelor şi elementelor de construcţie sau majorarea gradului lor de finisare;
b) procese de transportare realizate cu ajutorul transportului tehnologic și cel de bază;
c) procese de montare-clădire care constau în schimbarea şi modificarea formei sau poziţiei obiectelor de lucru.

3.Caracterul de producere:
- procese continue ce constau din operaţii care decurg fără întreruperi între ele;

4. Valoarea în producere:
a) de antrenare;
b) combinate (paralele).

Pentru executarea fiecărui proces tehnologic trebuie de organizat locul de muncă.

Locul de muncă se numeşte zona situării muncitorilor, înzestrată cu utilaj necesar şi obiecte de lucru, în care se realizează operaţiile de lucru de un muncitor sau de o brigadă specializată. În construcţii muncitorii se diferenţiază după profesii şi categorii.

Profesia se determină în dependență de procesele executate (zidar, fierar, montator). Pentru realizarea construcţiei sunt necesari muncitori de deferite grade de pregătire sau categorii.

IP “Gazproiect” SA în sfera construcțiilor oferă urmatoarele servicii:
- fundații din piloni;
- construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele;
- clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate;
- clădiri din beton armat monolit;
- lucrări de amenajare a teritoriului;
- construcții hidrotehnice din beton și beton armat;
- construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- construcții metalice spațiale (tip “Kislovodsk”, “Ural”, “Moscova” ect.)
- coșuri de fum și carcase pentru conduce de aspirație;
- buncare și silozuri metalice;
- construcții din lemn;
- consolidarea structurilor portante;
- produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil.

Exemple de lucrări :
executarea constructiilor gazproiect

executarea constructiilor gazproiect

executarea constructiilor gazproiect

executarea constructiilor gazproiect