Geodezie și topografie
Elaborarea și realizarea lucrărilor de geodezie și topografie.

Geodezia reprezintă una din cele mai vechi științe, apărute ca răspuns la nevoile de producție a activității umane. La începuturile sale, aceasta asigura, în special, construcțiile civile, militare, de agricultură, structurile de protecție, construcția drumurilor, sistemele de irigație, schimburile comerciale pe uscat și pe mare.

În prezent geodezia și topografia au un rol economic important în diverse ramuri ale industriei, inclusiv geologie, petrol și gaze, minerit, minerale și furnizează resursele energetice de care au nevoie atît populația, cît și industria.

Proiectarea, construirea și operarea de conducte de petrol și gaze necesită de asemenea sprijin geodezic, ca soluție a problemelor ecologice care rezultă din activitatea atît de explorare a varietăților de zăcăminte, precum cît și la construcția de conducte. La etapa actuală, al progresului tehnico-științific, geodezia și topografia se bazează pe realizările electronice de ultimă generație cum ar fi echipamente de design automatizat, sisteme de gestiune a construcției ale diferitor obiecte cu ajutorul tehnologiilor GPS.

Geodezia ca știință se bazează pe realizările matematicii, ale fizicii, ale astronomiei și geografiei. Matematica oferă mijloacele și metodele de analiză a rezultatelor măsurărilor, fizica ajută la crearea dispozitivelor de proiectare, astronomia asigură lucrările topografice cu datele de intrare necesare, geografia ajută să fie înțelese și reprezentate pe hărți și planuri detaliile suprafeței terestre.

Profesioniști în domeniu de peste 35 de ani realizează servicii geodezice complexe şi oferă o gamă completă de produse în domeniile geodeziei, cartografiei şi cadastrului imobiliar-edilitar precum: trasări, monitorizarea măsurătorilor, crearea de hărţi şi alte date cartografice, realizarea planurilor pentru reţele de utilităţi, planuri urbanistice, vectorizări şi digitalizări, prelucrarea datelor pentru GIS şi proiectarea amenajărilor teritoriale complexe.

IP “Gazproiect” SA oferă o gamă completă de servicii de proiectare geodezică:
- hărţi;
- inginerie topografică;
- trasări;
- digitizări;
- scanări şi imprimări în format mare.

Exemple de lucrări :
Republica Moldova, Chisinau str.Vadul lui Voda,68

Republica Moldova, Chisinau str.Vadul lui Voda,68