Instalații de automatizare

Automatizarea este o ramură a tehnicii, al cărei scop este ca mașinile și instalațiile să lucreze automat, deci independente de o continuă și/sau directă intervenție a forței de muncă umane.

Cu cît acest țel este realizat mai optimal, cu atît este mai ridicat gradul de automatizare. În instalațiile automatizate operatorul uman preia sarcini de supraveghere, de aprovizionare cu material, de transport a produselor finite, de întreținere și alte activități similare.

Noile realizări ale electrotehnicii (microprocesoare) accelerează hotărîtor procesele de automatizare. Pe lîngă protejarea forței de muncă umane de activități grele și monotone, automatizarea ridică calitatea produselor precum și productivitatea proceselor cu o reducere corespunzătoare a costurilor pentru resursele umane folosite.

Automatizarea este o tehnică complementară indispensabilă în toate domeniile tehnicii. Metodele și soluțiile aplicate sunt un rezultat al modelării fenomenelor fizice reale.

Măsurători

Pentru fiecare mărime fizică au fost dezvoltate metode de măsurare specifice. Aceasta a condus la crearea unui mare număr de sensori de măsură. Exemplu: măsurarea debitului unui fluid bazată pe forța Coriolis. Valoarea măsurată este folosită de regulă ca semnal standardizat.

Comandă

Această activitate începută cândva cu montaje de comandă și programare realizate cu legături electrice fizice (conductori) fixe, ce efectuau un anumit program de lucru, se realizează în prezent cu instalații care utilizează un procesor electronic, sau chiar mai multe împreună, în care programul este memorat iar interblocările funcționale sînt create virtual.

Reglare

Interacțiunile într-un circuit de reglare au fost studiate și concluziile au fost generalizate pe tipuri de regulatoare, independent de domeniul de aplicare. Există numeroase rezolvări expuse din aplicarea specifică a regulatoarelor.

Comunicare

Cu cât gradul de automatizare este mai ridicat, cu atât sînt necesari mai mulți "sensori" și "actori". Ca urmare rezultă o mare cantitate de date care trebuiesc prelucrate și comunicate. Această activitate este realizată prin intermediul sistemelor cu cablu locale (bus), la mare distanță (Ethernet) și cu mijloace fără fir. Pentru fiecare conexiune fizică au fost dezvoltate protocoale de transmisie corespunzătoare.

Deservire

Operatorul într-o instalație de automatizare este ajutat de un sistem de observație (vizualizare), care-i pune la dispoziție informațiile necesare pentru funcționarea mașinii sau instalației de care este răspunzător. Această vizualizare este denumită și "interfața-om-mașină".

Implementare

Specialistul în automatizare lucrează nemijlocit în contact cu constructorul mașinii și instalației, deoarece el necesită pe lîngă descrierea funcționării mașinii, schemele de instalații, de instrumente, de flux tehnologic, etc.

Exemple de lucrări :

Republica Moldova, Chisinau str.Vadul lui Voda,68

Republica Moldova, Chisinau str.Vadul lui Voda,68