La 6 martie 1989 în conformitate cu ordinul de stat semnat de L.B Ahnazarov s-a hotărît crearea Institutului Tehnic de Proiectări «MoldGazTopProiect». Director a fost numit I.I. Moseico . Institutului de proiectări i-au fost atribuite funcțiile : de dezvoltare a documentației în sfera proiectărilor , de proiectare și control al obiectelor de construcție .

Timp de 24 de ani Institutul de Proiectări a gazificat sute de localități , obiecte industriale și instituții municipale.

În aprilie 1994 Institutul de Proiectări «MoldovaGazProiect» trece sup egida concernului «MoldovaGaz».

La 28.01.2005 la camera înregistrării de stat a fost înregistrat titularul : Societatea pe Acțiuni Institutul de Proiectări "Gazproiect".

În rezultatul obținerii licenței de activitate de la Camera de Licențiere , Institutul de Proiectări "GazProiect" a obținut dreptul de desfășurare a următoarelor activități :

1. Arhitectură
1.4 Arhitectura construcțiilor civile
2. Rezistența construcțiilor
2.1 Construcții civile
2.2 Construcții industriale și agrozootehnice
2.9 Consolidarea construcțiilor
3. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare
3.1 Sisteme interioare
3.2 Rețele exterioare
3.3 Instalații de epurare
4. Instalații și rețele de alimentare cu gaze
4.1 Instalații și rețele cu presiunea joasa și medie
4.2 Instalații și rețele cu presiunea înaltă
4.3 Sisteme și instalații de stocare și alimentare cu gaze petroliere lichefiate
4.4 Instalații și gazoducte magistrale(inclusiv și cu gaze comprimate)
5. Instalații și rețele de încălzire,ventilare și climatizare
5.1 Sisteme interioare
5.3 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 0 C și cazane de abuc cu presiunea sub 0,07 MPa
6. Instalații electrice
6.1 Rețele de înaltă tensiune , transformatoare
6.2 Rețele de joasă tensiune , echipamente electrice
7. Instalații de automatizare
8. Instalații de protecție
8.1 Contra incendiului,intruziunilor din exterior
8.2 Anticorozivă a rețelelor subterane
9. Instalații de telecomunicații

Precum și:
1. Terasamente și lucrări de teren
1.1 Lucrări de terasiere
1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor
1.3 Lucrări de drenaj
2. Executarea construcțiilor
2.1 Fundații din piloți
2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la 2 nivele
2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste 2 nivele
2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la 2 nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat
2.6 Clădiri și edifii din beton armat prefabricat-monolit
2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate
2.8 Clădiri din beton armat monolit
2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului
2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel
2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele
2.18 Construcții metalice spațiale (tip ”Kislovodsk” , ”Ural” , ”Moscova” etc.)
2.19 Galerii și estacade metalice
2.20 Construcții metalice de tip turn și catarg
2.22 Buncăre și silozuri metalice
2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60m3
2.24 Rezervoare metalice cu volumul peste 60m3
2.25 Construcții din lemn
2.26 Consolidarea structurilor portante
2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil
3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor
3.1 Învelitori și șarpante,izolații hidrofuge
3.2 Izolații termice
3.3 Izolații anticorozive
4. Lucrări de finisare a construcțiilor
4.1 Tencuieli,placaje exterioare și interioare
4.2 Pardoseli
4.3 Produse din tîmplărie
4.4 Profile și ornamente decorative.