Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor

Pierderile de aer constituie o cauză posibilă de deteriorări ale structurii construcției. Atunci cînd aerul cald și umed pătrunde prin neetanșeitățile anvelopei către exterior, el intră în contact cu suprafețe mai reci, pe care poate condensa. Condensul format crează condiții favorabile pentru dezvoltarea mucegaiurilor și altor microorganisme.

Materialul afectat se poate deteriora, iar performanţele sale de izolare termică pot fi reduse cu pînă la 17% – aceasta intensifică și mai mult acumularea umidității - ceea ce generează o reacţie în lanţ care poate conduce la deteriorări importante ale structurii. Pentru a asigura o durată lungă de viață a materialelor de construcție este necesar ca anvelopa clădirii să fie perfect etanşă și ca evacuarea aerului umed din interior să fie realizată de către un sistem eficient de ventilaţie mecanică. Ventilarea clădirii cu ajutorul aerului care trece prin anvelopa sa este o idee greșită.

Zidăria este un material de construcție economic care este utilizat pe scară mare în lume. Cu proprietațile ei fizice favorabile, zidăria va fi folosită în continuare la construcții. Din pacate, proprietățile variabile ale cărămizilor și mortarului conduc la fluctuații privind calitatea de ansamblu și rezistența panourilor de zidărie. De aici și importanța crescută de armare seismică a zidăriei pentru îmbunătățirea comportării construcțiilor.

Dezavantajele metodelor tradiționale sunt urmatoarele:

- creșterea greutății totale a clădirii, care va conduce proporțional la creșterea forțelor seismice;
- ca un rezultat al problemelor de legături, în regiunea de contact dintre zidărie și mortarul pulverizat, efectul de consolidare este parțial redus;
- spațiul interior va fi redus;
- sistemele de precomprimare externă vor cauza forțe suplimentare de compresiune;
- acestea vor conduce la o supraîncărcare a zidăriei la etajele inferioare ale unei cladiri înalte;
- sistemele de armare care utilizează materiale din oțel și cadre din oțel sunt supuse la coroziune și necesită o protecție adecvată;
- rigidizarea cu cadre din oțel oferă o creștere substanțială a rezistenței, dar este problematică din punct de vedere estetic și necesită metode de aplicare scumpe.

IP “Gazproiect” SA execută lucrări de protecție de orice tip și dimensiune:
- învelitori și șarpante;
- izolații hidrofuge;
- izolații termice;
- izolații anticorozive.

Exemple de lucrări:
lucrari de protectie gazproiect

lucrari de protectie gazproiect

lucrari de protectie gazproiect

lucrari de protectie gazproiect

lucrari de protectie gazproiect