Rezistența construcțiilor
Despre rezistența construcțiilor


IP “Gazproiect” SA elaborează proiecte de rezistență pentru construcții civile, industriale și agricole, pentru amenajări sau consolidări. Asigurăm proiectarea structurilor din beton armat, lemn sau oțel, elaborînd conformarea structurii în acord cu normele și standardele în vigoare și optimizînd consumul de materiale necesar realizării investiției. Întocmim expertize tehnice pentru fondul construit existent.

Întocmim expertize tehnice pentru consolidări, mansardări, intrare în legalitate, extinderi în plan, alipiri la calcan, conversii funcționale ale spațiului interior, amenajări interioare.

Proiectarea structurilor de rezistență pentru construcții civile, industriale și hidrotehnice, pentru amenajări și consolidări.

Devizele IP “Gazproiect” SA:
- proiectarea structurilor de rezistență pentru construcții civile, industriale și hidrotehnice, pentru amenajări și consolidări;
- consultanța și asistența tehnică în construcții;
- proiectarea reabilitării termice a clădirii;
- proiecte Autorizație de Construcție sau de Demolare;
- proiecte Tehnice cu Detalii de Execuție;
- întocmire Antimăsurători, Caiete de Sarcini.
- consultanță tehnică și monitorizare a lucrărilor pe șantier.
- expertize tehnice.

Exemple de lucrări:
rezistenta constucțiilor gazproiect
rezistenta constucțiilor gazproiect