Terasamente și lucrări de teren

Lucrările de terasamente se referă la operațiuni legate de excavații și acoperiri cu pămînt, efectuate pentru pregătirea fundațiilor de clădiri, în construcția canalelor sau a căilor ferate. Acestea sunt lucrări de inginerie, definite prin mutarea sau procesarea cantitătilor de sol sau a rocilor neformate.

Lucrările tipice de terasamente includ drumuri, căi ferate, baraje, diguri, trotuare sau berme. Alte lucrări de terasamente comune sunt cele de nivelare a terenului pentru reconfigurarea topografiei unui spațiu sau pentru stabilizarea unor pante. Datorită cantității mari de material ce trebuie mutat, se folosesc utilaje de construcție cu greutate de pînă la cîteva milioane de metri cubi.

Lucrările de terasamente au fost revoluționate de dezvoltarea racletei și a altor mașinării de mutare a pămîntului, precum încărcătoare, camioane de producție, buldozere, buldoexcavatoare, precum și macarale de excavare. Pentru a executa o lucrare de terasament este nevoie de ingineri specializați în problemele geotehnice, precum densitatea solului și puterea acestuia.

Aceștia se vor ocupa și de estimarea cantității solului pentru a se asigura ca volumul excavat al acestuia se potrivește cu volumul cu care urmează să se astupe locul golit, minimizînd, în același timp, distanța de circulație.

În trecut, aceste calcule se făceau manual, folosind o riglă. In prezent însă, tehnologia a avansat, iar măsuratorile pot fi făcute cu ajutorul unui calculator și al unui software specializat.

Studiile geotehnice, care sunt esențiale pentru lucrările de terasament, trebuie făcute corect și în întregime, pentru a evita incertitudinile tehnice și financiare care ar putea genera costuri suplimentare sau neprevăzute.

Astfel IP “Gazproiect” SA execută lucrări de terasament de orice tip și dimensiune:
- lucrări de terasiere;
- consolidarea și compactarea terenurilor;
- lucrări de drenaj;
- baraje;
- diguri;
- terasamente.

Exemple de lucrări:
terasamente si lucrari de teren gazproiect

terasamente si lucrari de teren gazproiect